سرامیک چیست

فروش سرامیک,خرید سرامیک,قیمت سرامیک,انواع سرامیک,طرح های سرامیک,تفاوت کاشی و سرامیک

       سراميک به مواد معمولا جامدی که بخش عمده تشکیل دهنده آنها غیرفلزی و غیرالی باشد و مشتق از کلمه يونانی keramos  است که به معنی سفالينه يا شیء پخته شده است گفته میشود .     در واقع منشا پيدايش اين علم همان سفالينه‌های ساخته شده توسط انسان­هاي اوليه هستند که قبل از کشف و استفاده فلزات، بشر از گل­های رس به علت فراوانی آنها و همچنين شکل‌گيری بسيار خوب آنها در صورت مخلوط شدن با آب و درجه حرارت نسبتا پايين پخت آنها استفاده مي‌کرده .

چهار‌شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
Wednesday, September 20, 2017

 


            سراميک به مواد معمولا جامدی که بخش عمده تشکیل دهنده آنها غیرفلزی و غیرالی باشد و مشتق از کلمه يونانی keramos  است که به معنی سفالينه يا شیء پخته شده است گفته میشود .       در واقع منشا پيدايش اين علم همان سفالينه‌های ساخته شده توسط انسان­هاي اوليه هستند که قبل از کشف و استفاده فلزات، بشر از گل­های رس به علت فراوانی آنها و همچنين شکل‌گيری بسيار خوب آنها در صورت مخلوط              شدن با آب و درجه حرارت نسبتا پايين پخت آنها استفاده مي‌کرده .


          فرآورده‌های سراميکي: 

          اين فرآورده‌ها را مي‌توان به دو گروه عمده تقسيم کرد:

 - سراميک­های نوين : اين دسته براي جوابگویی به نيازهای مخصوص مانند مقاومت حرارتی بيشتر، خواص مکانيکی بهتر و خواص الکتريکی ويژه و مقاومت شيميايی افزونتر به وجود آورده‌اند.

- سراميک­های سنتی: اساسا مواد تشکيل­دهنده صنايع سيليکاتی يعنی محصولات رسی، سيمان و شيشه‌های سيليکاتی و چينی‌ها هستند.فرآورده‌های شيشه‌ای بزرگترين بخش صنعت سراميک محسوب مي‌شوند. ساير         بخش­ها به ترتيب اولويت عبارتنداز: 

       - محصولات سيمانی داخلی ( مانند سيمان­های هيدورليکی که در صنايع ساختمانی به مصرف مي‌رسند )

        - سفيدآلات شامل سفالينه‌ها، چيني‌‌ها و ترکيبات چينی

        - لعابهای چينی محصولات رسی ساختمانی : که به­طور عمده از آجرها و کاشی‌ها تشکيل مي‌شوند.

        - ديرگدازها

        - صنعت سازنده مواد ساينده : عمدتا ساينده‌های سيلسيم کاربيدی و آلومينایی

 

          تفاوت کاشی و سرامیک

         یک قطعه کاشی از دو قسمت تشکیل می‌شود :

        - قطعه سفالی که قسمت اصلی و استخوان‌بندی کاشی را تشکیل می‌دهد.

        - لعاب روی آن که ماده‌ای است شیشه‌ای و قسمت رویی آن را تشکیل می‌دهد. حال به کاشی ای که لعاب روی آن از جنس سرامیک باشد، کاشی سرامیکی یا سرامیک (در بازار) گفته می‌شود. به مواد غیرآلی غیرفلزی جامد             اصطلاحا سرامیک گفته می‌شود .